งานการเงิน

ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

 

1.โอนค่าธรรมเนียมเข้า ธนาคาร กสิกรไทย   030-3-54166-7
2.ส่งหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมเข้า LINE งานการเงิน 

 


 

Payment form
แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ผ่านธนาคาร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.​)