เกี่ยวกับ PSC

ข้อมูลทั่วไป

                                                     ปรัชญาวิทยาลัย               พัฒนาความรู้ ควบคู่ คุณธรรม
                                                     สีประจำโรงเรียน               ชมพู – ฟ้า

                                                    สีชมพู    หมายถึง             ความรัก ความอ่อนโยนและความผูกพัน
                                                    สีฟ้า       หมายถึง            การไม่กำหนดขอบเขตในการศึกษา

                                                                   อักษรย่อของวิทยาลัย        PSC

เกี่ยวกับ PSC

 

สัญลักษณ์ของวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

 

เมื่อก้าวสู่ปี 2010 ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์จึงถูกปรับเปลียนภาพลักษณ์เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล ตราสัญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมล้อมรอบด้วยวงกลมเพื่อให้สะท้อนความหมายว่าความรู้เป็นดกราะคุ้มกันภัยของชีวิต ตามแนวส่วนโค้งวงกลมมีชื่อ “วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์” อยู่ด้านบนและด้านล่างมีคำว่า “อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี” ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยบนแนวโค้งด้านล่างปลายเหลี่ยม มีชื่อภาษาอังกฤษ PONGSAWADI มีคำว่า Technological College อยู่บนแถบคาดเหนือโล่เป็นรูปมงกุฎ ประทับเลข 1972 อันเป็นปีก่อตั้งวิทยาลัย ที่ปลายด้านแหลมของโล่ มีลายรวงข้าว ล้อมอักษรย่อ PSC คือ ชื่อย่อของวิทยาลัย รวงข้าวให้ความหมายถึงการผลิดอกออกผล ความเจริญงอกงามของชีวิตและสติปัญญา