สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ยืน1 Officce Automation ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล สร้างโอกาสทางธุรกิจ

เรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ PSC

สาขาวิชาที่ผสมผสานระหว่างความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และความรู้ด้านธุรกิจเข้าด้วยกัน หลักสูตรการศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานในธุรกิจแบบเจ๋งๆ

 เรียนจบคอมพิวเตอร์ธุรกิจทำอาชีพอะไรได้บ้าง?

นักการตลาดดิจิทัล

ผู้จัดการ E-COMMERCE
ผู้ดูแลเว็บไซต์
นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ฝ่าย E-LEARING
เจ้าหน้าที่งานเอกสาร/ธุรการ
นักพัฒนาออกแบบธุรกิจ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานไอที

สมัครเรียน

ค่าเล่าเรียน

ทุนการศึกษา