สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยืนหนึ่งเรื่อง Technology

เรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ PSC

เจาะลึกเรื่อง Hardware จัดสเป็ค ประกอบได้ ซ่อมก็เป็น 

เรียนรู้ระบบปฎิบัติการ Windows Mac Os IOS & Android

เรียนรู้การสร้าง App พัฒนา Web Application เจ๋งๆ Asp php.net My SQL 

พัฒนาระบบเครือข่าย Server Wifi ประยุกต์ใช้งานจริง

เขียนโปรแกรมควบคุมการใช้งาน IOT

เสริมทักษะการสร้างฐานข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูลโมบายแอพ 

นักประดิษฐ์และนักพ้ฒนาต้องไม่พลาด สร้างแลนมารค์กันได้แล้วที่ PSC

เรียนจบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำชีพอะไรได้บ้าง

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล

เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางเทคนิค

นักวิเคราะห์ระบบ

นักเขียนโปรแกรม

นักประดิษฐ์และนักพัฒนา

สมัครเรียน

ค่าเล่าเรียน

ทุนการศึกษา