PSC Smart Camp 2024 “DNA PSC” (สนุกกว่า มันส์กว่า)

16-17 พ.ค. #Dek67 เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพบกันในกิจกรรม PSC Smart Camp 2024 “DNA PSC” สนุกกว่า มันส์กว่า พร้อมต้อนรับน้องๆ มาร่วมเป็น Culture แบบฉบับ PSC DNA

#สนุกกว่ามันส์กว่า#สนุกกว่ามันส์กว่า#ปวส

#pscsmartcamp2024

#dnapsc