สาขาการบัญชี

สาขาการบัญชี

บริหารได้ทุกตัวเลข จัดการบัญชีได้ครบครัน

เรียนบัญชี PSC

เรียนบัญชีแสนง่าย คลิกผ่านคอมพิวเตอร์ กับโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express 

เรียนรู้ผ่านการทำบัญชีกับนักบัญชีผู้เชี่ยวชาญพร้อมเอกสารทางการบัญชีฉบับจริง 

ฝึกปฏิบัตงานจริง ในสำนักงานบัญชีของ PSC ธนาคารวิทยาลัยฯ และบริษัทชั้นนำ 

เริ่มต้นการเรียนรู้ตั้งแต่บัญชีครัวเรือน บัญชีกิจการขนาดใหญ่ ภาษีทุกประเภท 

วางแผน วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงิน การใช้จ่าย ควบคุมต้นทุน กำไร และปิดงบประมาณ

ระหว่างเรียนมีรายได้ MOU สำนักงานบัญชีคุณภาพ และบริษัทชั้นนำ ออกทำงานจริงได้เลย   

บัญชี PSC ซื่อนี้เรียนแล้วมีแต่กำไร

เรียนจบบัญชีทำอาชีพอะไรได้บ้าง

นักบัญชี

ผู้ตรวจสอบบัญชี

ที่ปรึกษาด้านการเงินและภาษี

นักลงทุน

ผู้วางระบบบัญชีและการเงิน

นักวิเคราะห์บัญชีและการเงิน

https://www.youtube.com/watch?v=52fsLLl_Kuc

ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
Line


Facebook

Workshop Free!

WorkShop Free!!

สาขาบัญชี PSC ชวน WorkShop การใช้เครื่องมือการทำบัญชีด้วยเทคโนโลยี 💻 ฟรี!! ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สนุก เข้าใจง่าย มาเดี๋ยว หรือมาคู่ ก็ฟรี 

ทุกวันเสาร์ 9:00 – 12:00 น.สนใจพร้อมลงทะเบียนโทร: 02-967-5050

เสียงจากรุ่นพี่

https://www.youtube.com/watch?v=87b3BfoFfJ4